Ferie og fridager 2017-2018

Første skoledag høsten 2017 er onsdag 16. august.

Høsthalvåret 2017: Onsdag 16. august - onsdag 20. desember 2017.

Vårhalvåret 2018: Onsdag 3. januar - torsdag 21. juni 2018.

Skolene har 6 planleggingsdager. Minst 3 dager avvikles de siste dagene før skolestart, samt en dag 11.05.18.
Kontakt din skole ved behov for ytterligere informasjon.

Skolens ferie og fridager

MÅNED

ANTALL
SKOLE
DAGER

FERIE OG FRIDAGER/MERKNADER

August

   12 Første skoledag: Onsdag 16/8

September

   21  

Oktober

   17 Høstferie uke 40: 
2/10 - 6/10

November

   22  

Desember

   14 Siste skoledag før jul: Onsdag 20/12

Januar

   21 Første skoledag etter nyttår: Onsdag 3/1

Februar

   15 Vinterferie uke 8:
19/2 – 23/2

Mars

   17 Påskeferie: 
26/3 - 30/3

April

   19 Påskeferie: 
26/3 - 30/3, fridag 30/4

Mai

   17 Fridager: 1/5, 10/5 (Kr. Himmelfartsdag), 11/5, 17/5, 18/5 og 21/5 (2. pinsedag)

Juni

   15 Siste skoledag torsdag 21/6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skoleåret 2018 - 2019

Høsthalvåret: Mandag 20. august - fredag 21. desember 2018.
Vårhalvåret: Torsdag 3. januar - torsdag 20. juni 2019.

 
Måned   Antall dager      Ferier og Fridager / merknader 
August   10  Første skoledag: Mandag 20/8
September  21  
Oktober  17  Høstferie uke 40: 1/10 - 5/10
November  22  
Desember   15  Siste skoledag før jul: Fredag 21/12
Januar  21  Første skoledag etter nyttår: Torsdag 3/1
Februar  15  Vinterferie uke 8: 18/2 - 22/2
Mars   21  
April   16 Påskeferie: 15/4 - 22/4 
Mai   19  Fridager: 1/5, 17/5, 30/5 (Kr. Himmelfartsdag) og 31/5  
Juni 

 13

Fridag: 10/6 (2. pinsedag)
Siste skoledag torsdag 20/6

Totalt 190 dager.